• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/08/01
  • تاريخ :

Login اتوماتیک به ویندوز 95,98و ME ( ویندوز 95 ,98و ME )

این تنظیمات منوی به کاربران ویندوز امکان می دهد تا بدون وارد کردن کلمات نام کاربری و رمز عبور در کادر مربوطه به داخل ویندوزLogin نمایند .

تغییر کاغذ دیواری صفحه Logon( در تمام ویندوز ها )

هنگامی که یک تصویر کاغذ دیواری را بعنوان تصویر زمینهDesktop خود تعیین می کنید صفحه Login اولیه تغییر نمی کند و بعنوان صفحه پیش فرض نمایش ویندوز باقی می ماند . ویژگی مزبور امکان تغییر صفحه پیش فرض را فراهم می کند .

مخفی کردن نام آخرین کاربری که در سیستم loginکرده (در تمام ویندوز ها )

ازاین تنظیمات برای خالی کردن کادرUsernameصفحهLogin استفاده می شود .و به این ترتیب افرادی که بعد از شما در پشت سیستم می نشینند متوجه نخواهند شد که شما قبلا با آن سیستم کار کرده اید .

نمایش کادر محاوره ای اعلام شرایط قانونی قبل ازLOGIN(در تمام ویندوز ها )


با استفاده از این فیلد ها ، قبل از ورود هر کاربر به داخل شبکه کادر محاوره ای نمایان خواهد شد و در آن اطلاعات وارد شده نمایان می شو د.این فیلد ها برای زمان هایی مفید است که فرضا برای اعلام شرایط قانونی ورود کاربران غیر مجاز به شبکه بکار خواهد رفت .

Login اتوماتیک به ویندوز NT,2000 وXP(ویندوزNT/2000/XP)

ویندوز شامل ویژگی است که به شما امکان ساختار بندی اتوماتیک ورود به شبکه را بدون در نظر گرفتن کادر محاوره ایمی دهد .
سفارشی کردن عنوان کادرLoginوSecurity(ویندوزNT/2000/XP)
این تنظیمات به شما امکان افزودن متون دلخواهی را به عنوان کادر های استانداردLogin و Security می دهد .
مشاهده نام کاربریAdministrator در پنجره خوش آمدگویی  (در ویندوزXP profesional)
هنگامی که به داخل ویندوز وارد می شوید بطور معمول کاربرAdministrator در پنجره خوش آمدگویی نشان داده نمی شود .با استفاده از این ویژگی می توان نام کاربری مزبور را به این پنجره اضافه کرد .

تغییر رنگ زمینه صفحهLogin(در تمام ویندوز ها )


هنگامی که شما رنگ Desktop و تنظیمات مربوط به نمایش را تغییر می دهید ، رنگ زمینه کادرLogin تغییری نمی کند .با استفاده از این ویژگی می توان رنگ این صفحه را نیز تغییر داد .
مخفی کردن پنجرهWelcom(ویندوزXP/2000)
با استفاده از این تنظیمات صفحه مربوط به خوش آمدگویی که بطور معمول در ابتدای راه اندازی ویندوز نمایش داده می شود ، نشان داده نمی شود .

فعال کردن گزینه Shutdown در کادر محاوره ایAuthentication(ویندوزNT/2000/XP)


با فعال بودن این ویژگی دکمه Shutdown در کادر محاوره ای Authenticationاولیه سیستم نشان داده می شود و در واقع به کاربران کمک می کنمد تا بدون نیاز به ورود به سیستم آن را خاموش کنند.
مخفی کردن کادرUsername از کادرLogin(در ویندوز Xp)
با استفاده از این ویژگی می توان بدون حذف کامل Username های معین از نمایش آنها در کادرمحاوره ای Login ممانعت به عمل آورد .

تغییر صفحهLogin ویندوز  (در ویندوزXP)


با استفاده از این تنظیمات نوع صفحهLogin نشان داده شده در ویندوز را می توان تغییر داد .صفحه خوش آمد گوییclassic Windows و یا Windows XP

فعال کردن Fast User Switching ( در ویندوز XP )


سوئیچ سریع به شما امکان می دهد تا بدون نیاز به بستن برنامه ای از کاربر جاری به کاربر دیگری جابجا شوید .

راه اندازی ویندوز بدون نیاز به وارد کردن رمز عبور (در ویندوز95/98/ME)


آیا هنگام راه اندازی ویندوز سوالی مبنی بر وارد کردن رمز عبور از شما پرسیده می شود ؟ با استفاده از این ویژگی از سوال مربوط به رمز عبور صرفنظر می شود .

اجبار کاربران برای Login در ویندوز (در ویندوز95/98/ME)


بطور معمول کاربران می توانند به سادگی و با فشار دادن کلید"Cancel "در کادر محاوره ای Login از وارد کردن رمز عبور صرفنظر کرده و به داخل کامپیوتر وارد شوند. با فعال کردن این ویژگی کاربران مجبور بهLoginدر شبکه بوده و کلید مزبور از کار خواهد افتاد .
UserName