• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1381/05/01
  • تاريخ :
       
   

1.موافقت دولت ترکیه برای تخلیه امریکاییها با هلی کوپتر از ایران.

2.حمایت وسیع عراق و افغانستان از دولت ایران.

صفحه اصلی

   
     
UserName