• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1383/12/27
  • تاريخ :

تقاضای سبز شدن

عید، «حول حالنا» است

كه واجب است بفهمیم

عید، شوقی است

كه پدرم را به مزرعه می خواند

عید، تن پوش كهنه باباست

كه مادر

آن را به قد من كوك می زند

و من آن قدر بزرگ می شوم

كه در پیراهن می گنجم

عید، تقاضای سبز شدن است

یا مقلب القلوب!

سلمان هراتی

UserName