• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1919
 • شنبه 1382/3/3
 • تاريخ :

وجه تسمیه خرمشهر

نام قدیم : بیان – محمره

1- نام بیان از رودخانه ای به همین نام كه به آن نهر بیان گفته می شده است اخذ شده.

2- محمره به معنی سرخ و علت نام گذاری این شهر به محمره، وجود آب رودخانه كارون  است كه به همراه خود رسوبات رُسی  آورده لذا به نظر می رسد كه آب آن سرخ است.

3- خرمشهر از دو جزء خرم +  شهر تشكیل می گردد كه حاكی از آبادی شهر و سر سبزی آن است. علت نام گذاری این شهر به خرمشهر ( ضمن زیبایی آن ) به خاطر نخلستان های اطراف آن است كه چهره شهر را سبز نگه داشته و باعث گردید در سال 1316 نام شهر از محمره به خرمشهر تغییر یابد.

4- نام محمره را تغییر یافته ماء حمره یعنی آب سرخ می دانند.

وجه تسمیه خرمشهر

وجه تسمیه خرمشهر

وجه تسمیه خرمشهر
افتتاح خبرگزاری دفاع مقدس

افتتاح خبرگزاری دفاع مقدس

افتتاح خبرگزاری دفاع مقدس
و خونین شهر آزاد شد

و خونین شهر آزاد شد

و خونین شهر آزاد شد
سالروز آغاز عملیات بیت المقدس

سالروز آغاز عملیات بیت المقدس

سالروز آغاز عملیات بیت المقدس
UserName