• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1383/10/06
  • تاريخ :

« بسازمت به سرانگشت عشق ... »

گل

دگر به بام بم من نوای چلچله نیست

صدای کودک شهرم شبیه هلهله نیست

کجا شد آن همه فریاد روز اولتان ؟

از این سکوت نفس گیر هم دگر گله نیست

خدا کند که نگیرد بلا به دامنتان

میان شادی و رنج جهان چو فاصله نیست

قسم به وسعت اندوهت ای بم گلگون

میان روز و شبم در غمت مقابله نیست

فغان که بر سر هر کوچه باغ وبازارت

غریو شادی و شور و نوا و غلغله نیست

برای ساختنت ای همیشه خاک عزیز

زمان کاهلی و جای بحث و مسِئله نیست

بسازمت به سرانگشت عشق تا که جهان

به دیدنت بشتابد دوباره فاصله نیست

دی ماه 1382

UserName