• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 901
 • پنج شنبه 1391/8/4
 • تاريخ :

آشنایی با پژوهشکده مجازی بیوتکنولوژی پزشکی

آشنایی با پژوهشکده مجازی بیوتکنولوژی پزشکی

پژوهشکده مجازی بیوتکنولوژی پزشکی وابسته به سازمان بسیج جامعه پزشکی در پرتو نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و براساس چشم انداز 20 ساله ایران(افق1404) در راستای جهاد علمی و جنبش نرم افزاری در آبان ماه سال 1389 تاسیس شد.

 

این پژوهشکده با رسالت ساماندهی پژوهش‌های زیست فناوری پزشکی در راستای اولویت‌های کشور تاسیس شده و با هدف توسعه فعالیت‌های بیوتکنولوژی پزشکی و بررسی این چالش‌ها و تلاش در مسیر رفع آن ها شروع به فعالیت کرد.

آشنایی با پژوهشکده مجازی بیوتکنولوژی پزشکی

اهداف و وظایف پژوهشکده مجازی بیوتکنولوژی پزشکی:

آشنایی با پژوهشکده مجازی بیوتکنولوژی پزشکیبررسی راهبردهای زیست فناوری در کشور
آشنایی با پژوهشکده مجازی بیوتکنولوژی پزشکیبررسی وضعیت بیوتکنولوژی پزشکی در کشور
آشنایی با پژوهشکده مجازی بیوتکنولوژی پزشکیهمکاری و مشارکت با مراکز/ موسسات پژوهشی کشور به منظور تولید دانش

آشنایی با پژوهشکده مجازی بیوتکنولوژی پزشکیشناسایی و رصد پیشرفت های فناوری زیستی در منطقه و جهان

آشنایی با پژوهشکده مجازی بیوتکنولوژی پزشکیآینده پژوهی زیست فناوری پزشکی

آشنایی با پژوهشکده مجازی بیوتکنولوژی پزشکیشناسایی چالش های زیست فناوری پزشکی در کشور

آشنایی با پژوهشکده مجازی بیوتکنولوژی پزشکیشناسایی خلاء‌های دانشی، فنی ، برنامه ای و اجرایی ... کشور

آشنایی با پژوهشکده مجازی بیوتکنولوژی پزشکی

آشنایی با پژوهشکده مجازی بیوتکنولوژی پزشکیایجاد بانک های اطلاعاتی فناوری زیستی، محققین، شامل مراکز تحقیقاتی و آموزشی پروژه ها، شرکت ها، وضعیت تولید محصولات، قوانین و مقررات و برنامه های توسعه زیست فناوری و...

آشنایی با پژوهشکده مجازی بیوتکنولوژی پزشکیایجاد بانک اطلاعا مقالات، نشریات و همایش های زیست فناوری کشور جهت ارائه به محققین

آشنایی با پژوهشکده مجازی بیوتکنولوژی پزشکیبرگزاری جلسات هم اندیشی و مناظرات علمی در حوزه های تخصصی

آشنایی با پژوهشکده مجازی بیوتکنولوژی پزشکیبسیج نمودن تمامی ظرفیت های علمی در راستای جهاد علمی

آشنایی با پژوهشکده مجازی بیوتکنولوژی پزشکیاجرای طرح های مطالعاتی توسعه زیست فناوری

آشنایی با پژوهشکده مجازی بیوتکنولوژی پزشکیانتشار نتایج تحقیقاتی در قالب مقالات، نشریات و...

 

منبع: پایگاه اطلاع رسانی همشهری آنلاین

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم: نسرین صادقی

آشنایی با پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج

آشنایی با پژوهشکده مطالعات و تحقیقات...

پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج به عنوان اصلی‌ترین مجموعه پژوهشی و مطالعاتی سازمان بسیج فعالیت می‌کند. این پژوهشکده، با 3 مرکز تابعه، وظیفه اجرای پروژه‌های تحقیقاتی متعدد و اطلاع‌رسانی آنها در زمینه‌های علوم انسانی، دفاعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،....
آشنایی با پژوهشکده تحقیقات فضایی

آشنایی با پژوهشکده تحقیقات فضایی

پژوهشکده تحقیقات فضایی وابسته به سازمان فضایی ایران بر اساس مجوز شماره ١٣٢٦٢/ ٢٢ مورخ ٣٠/ ٧ /١٣٨٦ شورای گسترش آموزش عالی وبه منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی کشوردر زمینه فناوری های فضایی ایجاد شده است....
UserName