• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1387/11/06
  • تاريخ :

دایره ی مثلثاتی

دایره ی مثلثاتی

توضیح:

در شكل زیر با تكان دادن نقطه سبز اندازه ی زاویه ی آلفا تغییر می كند.

 

چه رابطه ای بین مؤلفه ی x (طول) نقطه ی P و اضلاع مثلث رنگی وجود دارد.

با استفاده از نقطه ی متحرک سبز رنگ، مقدار زاویه را به 45 تغییر دهید.

 

فعالیت:

1. اندازه ی هر یک از اضلاع مثلث چقدر است؟

2. چه رابطه ای بین مؤلفه های نقطه ی P و روابط مثلثاتی زاویه ی a وجود دارد؟

3. مؤلفه ی x نقطه ی P چقدر است؟ مقدار (sin(45° چقدر است؟

موارد بالا را برای زاویه 100 درجه بیابید؟

4. زاویه ای بزرگ تر از 90 درجه، را که سینوس آن 0.5 باشد، پیدا کنید.

5. دو زاویه ی مختلف که کسینوس آن ها صفر باشد، را پیدا کنید

6. کسینوس کدام زاویه (1-) است ؟

 

دریافت پاسخ

 

مسابقه ...

امتياز این سوال :
UserName