• تعداد بازديد :
  • شنبه 1382/11/11
  • تاريخ :
       
   

موافقت دولت ترکیه برای تخلیه امریکاییها با هلی کوپتر از ایران.

حمایت وسیع عراق و افغانستان از دولت ایران.
 

   
     
UserName