• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1382/02/29
  • تاريخ :

نگاهی به انستیتوهای ورزشی

بنابر ارسال نمابر كمیته آموزش تربیت بدنی به بخش ورزشی تبیان :

به منظور سازماندهی فعالیت های آموزشی در بخش فدراسیونها و انجمن های ورزشی و حمایت اساسی از آنها در بخش آموزش، انستیتوهای تخصصی ورزشی به عنوان یك واحد آموزشی كه زیر نظر مركز آموزش و تربیت مربی معاونت فرهنگی و آموزشی سازمان تربیت بدنی می باشد، تشكیل شده است.

منظور از انستیتو تشكلی آموزشی است كه به امر برنامه ریزی، یكنواخت سازی مفاد آموزشی ، اجرای دوره های آموزشی با بهره گیری از گردآوری و تدوین مطالب آموزشی كاربردی رشته تخصصی ورزشی مربوطه منطبق با علم روز و به صورت سرفصل های جمع و مدون اقدام می نماید.

از جمله اهداف این انستیتوها می توان به تخصصی و كاربردی نمودن دوره های آموزش، استفاده از منابع و یافته های جدید امر آموزش، جلوگیری از فعالیتهای موازی آموزشی و یكنواخت سازی این فعالیت ها در بخش آموزش و ساماندهی فعالیت های آموزشی فدراسیونها و انجمن های ورزشی و... اشاره نمود.

انستیتوهای تخصصی ورزشی شامل سه انستیتو به شرح ذیل است:

1- انستیتو ورزش قهرمانی

2- انستیتو ورزش همگانی

3- انستیتوی مدیریت و برنامه ریزی در ورزش

هر كدام ازانستیتوهای فوق از چهار ركن تحت عنوان رئیس انستیتو- دبیر انستیتو- گروه علمی و مدرسین تشكیل شده است كه هر كدام وظایف خاص خود را دارا هستند.

لازم به ذكر است كلیه فعالیت های اداری و مالی انستیتوها از طریق مركز آموزش و تربیت مربی صورت می پذیرد و رئیس مركز آموزش و تربیت مسئول حسن جریان امور و فعالیت است.

همچنین كلیه كلاسهای آموزشی این انستیتوهای تخصصی درسالن مركز سنجش قابلتهای جسمانی مركز آموزش و تربیت مربی واقع در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار خواهد شد.

UserName