• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/10/18
  • تاريخ :

و رستم پس از قرنها زنده شددکتر حبیب چینی در رثای جهان پهلوان غلامرضا تختی و مرگ اندوهبار او در تاریخ 18 دی 1346 نوشت: سرودی است بشکسته بر لب و خشی است اندر گلو

و اشکی که آرام می لغزد از دیدگان

جهان پهلوان- وای- خاموش شد

نه فرزند و مادر، که دنیایی از مرگش اندر عزاست

از او مردی مایه ای تازه یافت

و رستم پس از قرنها زنده شد

و مردانگی جان گرفت

صفا بود و مردی و نیرو و نام آوری، دریغا که نیست

به پایش، که از رهروی ایستاد

بسی بوسه زد افتخار

و بر سینه صافی پر صفایش

درخشید بسیار برق مدال

و ایران از او شهوت پهلوانی گرفت

خموشند و آرام و سر در گریبان

همه پهلوانان و نام آوران

سوالی است بر لب: کجا رفت تختی؟ چرا رفت؟

نمی پرسد اما کسی

که پاسخ بسی دردناک است

UserName