• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
اهالی خبر
جنجال درز اطلاعات حمله تروریستی در منچستر

جنجال درز اطلاعات حمله تروریستی در منچستر

امروزه همگان شاهد انتشار اخبار و اطلاعاتی هستیم که به واسطه ی پیشرفت روزافزون ابزار ارتباطاتی، غیر قابل کنترل شده اند و تنها راه جلوگیری از درز اطلاعاتی اینچنینی، افزایش ضریب امنیت اطلاعات و همچنین آموزشی مجدد به افرادی است که به اطلاعات محرمانه دسترسی دا
 روابط عمومی حرفه ای محصول مسئولیت اجتماعی است
عضو هیات مدیره انجمن روابط عمومی ایران گفت: روابط عمومی حرفه ای محصول مفهوم بسیار مهم مسئولیت اجتماعی است. در واقع رشد مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی و پاسخگویی به علائق، نیازها و انتظارات مخاطبان به حرفه ای گرایی شاغلان روابط عمومی منجر شده است.