• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 5755
 • شنبه 1391/6/11
 • تاريخ :

زن می تواند امام جماعت شود؟

جماعت

سوال: آیا زن می تواند امام جماعت برای زنان دیگر شود؟

امام خمینی (ره):

احتیاط واجب آن است که امام زن نیز مرد باشد.

تحریرالوسیله 1408هـ ق، ص 274، القول فی شرایط الامام سطر سوم

توضیح المسائل، ص 194 ، م 1453

 

آیت الله اراکی (ره):

جایز است.

عروة الوثقی، 1383، ص 629، م8، احکام الواضحه، ص 252 ، با استفاده از م 1445

زیدةالاحکام، ص 132، با استفاده از شرایط امام جماعت

 

آیت الله بهجت (ره):

اشکال ندارد.

وسیلة النجاة 1423هـ ق، ج1، ص 292، شرایط امام جماعت، م 1059

استفتائات، ج 2، 1386، ص 293، م 2618

 

آیت الله تبریزی(ره):

اشکال ندارد. ولی واجب است در صف مأمومین باشد و از صف آن ها جلوتر نباشد.

توضیح المسائل، 1378، ص 238، با استفاده از م 1467 المسائل المنتخبه ، 1382 ، ص 137 ، م 6  منهاج الصالحین ، 1426 ه. ق ، ص 221، الفصل الثالث، شرط اول

 

آیت الله خامنه ای (دام ظلّه):

امامت زن برای زن جایز است.

اجویة الاستفتائات، 1383، ص 120، م 546

 

آیت الله خوئی (ره):

اشکال ندارد. ولی واجب است در صف مأمومین باشد و از صف آن ها جلوتر نباشد.

منهاج الصالحین، ج1، ص 213، الفصل الثالث، شرط اول عروة الوثقی، ج1، ص 596، م 8 المسائل المنتخبه، 1412 هـ ق، ص 137، م 6

 

آیت الله سیستانی (دام ظلّه):

در صورتی که امام زن باشد احتیاط واجب آن است که امام زن در صف مأمومین باشد و از صف آن ها جلوتر نباشد.

منهاج الصالحین، ج1، 1426هـ ق، ص 265، الفصل الثالث، شرط اول المسائل المنتخبه، 1425 هـ ق، ص 175، م 6،

عروة الوثقی مع تعلیقات، ج2، ص 272، م 8

 

آیت الله شبیری زنجانی (دام ظلّه):

جایز است.

توضیح المسائل، 1384، ج1، ص 341، با استفاده از  م 1462 و 1467

 

آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظلّه):

امامت زن برای زن کراهت دارد.

توضیح المسائل، 1385، ص 290، م 1462

هدایة العباد، ج1، 1416 هـ ق، ص 211، م 1242

جامع الاحکام، ج1، 1383، ص 91، س 312 و 313

 

آیت الله فاضل لنکرانی (ره):

بنابر احتیاط واجب امام جماعت زن هم باید مرد باشد.

جامع المسائل، 1379، ج1، ص 115، س 406

توضیح المسائل، 1384، ص 240، م 1467، عروة الوثقی مع التعلیقات ج1 ص 601 م 1968

احکام الواضحه، 1424هـ ق، ص 211، الفصل الثالث، شرط اول

 

آیت الله گلپایگانی (ره):

در غیر نماز میت احتیاط لازم آن است که زن امامت نکند هر چند مأموم زن باشد.

توضیح المسائل، 1372، ص 253، م 1462

هدایة العباد، 1413 هـ ق، ص 249، با استفاده از م 1243

عروة الوثقی، 1380، ص629، م 8

 

آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه):

امامت زن برای زن مانعی ندارد.

توضیح المسائل، 1383، ص 237، م 1267

استفتائات جدید، ج1، 1384، ص 86، س 254

تعلیقه بر عروة الوثقی، 1413 هـ ق، ص 238

 

آیت الله نوری همدانی (دام ظلّه):

امامت زن زنان در صورتی که دارای شرایط نماز جماعت باشند مانع ندارد.

هزار و یک مساله فقهی، 1383،ج1، ص56، س199

تعلیقه بر عروة الوثقی، ص157، فصل فی الشرایط الامام الجماعة

 

آیت الله وحید خراسانی (دام ظلّه):

امامت زن برای زن صحیح است.

منهاج الصالحین، ج2، ص 242، الفصل الثالث، شرایط امام جماعت

توضیح المسائل، 1383، ص 242، الفصل الثالث، شرط اول

بخش احکام اسلامی تبیان
 
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
احكام

احكام

0;ب يا مطلق است يا مضاف : آب مضاف آبی  است که ...
مبطلات نماز

مبطلات نماز

از مبطلات نماز آن است که عمدا يا از روی فراموشي پشت به قبله کند، يا به طرف راست يا چپ قبله برگردد، بلکه اگر عمدا به قدری برگردد که نگويند رو به قبله است ، اگر چه به طرف راست يا چپ نرسد، نمازش باطل است
احکام لباس نمازگزار

احکام لباس نمازگزار

کسی که در وسعت وقت مشغول نماز است ، اگر در بين نماز بدن يا لباس او نجس شود و پيش از آن که چيزی از نماز را با نجاست بخواند، متوجه شود که نجس شده يا بفهمد بدن يا لباس او نجس است و شک کند که همان وقت نجس شده يا از پيش نجس بوده ، در صورتی که آب کشيدن بدن ي
UserName