• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1384/05/27
  • تاريخ :

 
DownloadPlayاکبریامیر المومنین امام متقین
DownloadPlayاکبریامام و رهبر و مولا علی ست
DownloadPlayاکبریقشنگ تر از امامم خدا نیافریده
DownloadPlayاکبریخدا هم به عی مینازد
DownloadPlayاکبریحیدر حیدر
DownloadPlayسیب سرخیچشم و ابروی علی قبله دین من است
DownloadPlayسیب سرخیحیدر مدد
DownloadPlayسیب سرخینور خدا یا علی
DownloadPlayسیب سرخیساقی مردان می پرست
DownloadPlayسیب سرخیشاه نجف
DownloadPlayطاهریعلی مرتضی حیدر یا حیدر
DownloadPlayطاهریحق با تو و تو با حق
DownloadPlayطاهریهمه جا دنبال تو می گردم
DownloadPlayطاهریجلوه ازل یا علی
DownloadPlayطاهریمن کیم باب المراد
DownloadPlayطاهریمنم غلام تو یا علی
DownloadPlayکریمیعلی ای هستی من
DownloadPlayکریمیامیر المومنین
DownloadPlayکریمیدل و دلبر مصطفی آمد
DownloadPlayکریمیدل من اسیر نام حیدر
DownloadPlayحبیبیعلی علی یا علی
DownloadPlayحبیبیتو فرشته باب و سرای منی
DownloadPlayسازوردارایی دلم تویی یا علی
DownloadPlayسازوروحده لا اله الا هو
DownloadPlayخلجساقی کوثر یا حیدر

 

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName