• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1384/02/29
  • تاريخ :

The Elite

تاریخ و محل تولد

نام و نام خانوادگی

1/11/1317- اصفهان

دکترمهدی گلشنی

2/11/1318- طالقان

استاد غلامحسین امیرخانی

4/11/1308- اصفهان

استاد محمود فرشچیان

4/11/1285- تهران

شادوران استاد احمد بیرشک

6/11/1317- فسا

دکترمنصور رستگار فسایی

9/11/1325- تهران

دکتر طاهره کاغذچی

10/11/1324- تهران

دکترمهری باقری

11/11/1299- رشت

استاد احمد سمیعی

12/11/1298- فریمان

استاد شهید مرتضی مطهری

15/11/1313- تهران

استادعلی نصیریان

15/11/1302- شیراز

دکترعلی شریعتمداری

19/11/1323- اصفهان

دکترحسن ظهور

22/11/1323- تهران

دکترحسن ریاحی

24/11/1331- تهران

دکترعلی اکبر موسوی موحدی

26/11/1307- کرمانشاه

استاد سید مرتضی نجومی

UserName