• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1384/02/29
  • تاريخ :

The Elite

تاریخ و محل تولد

نام و نام خانوادگی

1/12/1316- قم

دکترآذرتاش آذرنوش

5/12/1321- سمنان

دکترغلامرضا اعوانی

5/12/1311- بابل

دکترسید محمد باقر حجتی

6/12/1315- تبریز

پروفسور حمید مولانا

11/12/1314- لنگرود

دکترحسن ابراهیم زاده معبود

12/12/1326- تبریز

دکترعلی کاوه

18/12/1311- تهران

دکترمصطفی چمران

18/12/1325- یزد

دکتر اصغر دادبه

18/12/1323- تهران

دکتر محمدرضا اسلامی

21/12/1316- تبریز

 استاد فرهاد فخرالدینی

22/12/1310- شیراز

دکتر محمد صادق رجحان

24/12/1319- همدان

دکتر محمد حسین حلیمی

25/12/1314- اصفهان

دکتر بهمن مهری

UserName