• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1384/02/29
  • تاريخ :

The Elite

تاریخ و محل تولد

نام و نام خانوادگی

2/8/1328- قم

دکتر ابوالحسن وفایی

2/8/1316- تهران

دکتر حسن تاجبخش

9/8/1316- قصر شیرین

دکتر بهمن یزدی صمدی

14/8/1309- تهران

استاد فریدون ناصری

21/8/1304- آشتیان- اراک

استاد سید جلال الدین آشتیانی

29/8/1311- سبزوار

دکتر محمد علوی مقدم

30/8/1306- بم

استاد محمود شاهرخی(جذبه)

UserName