• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1384/02/29
  • تاريخ :

The Elite

تاریخ و محل تولد

نام و نام خانوادگی

8/9/1320- مشهد

دکتر علی رواقی

9/9/1312- تبریز

دکتر حسین شکویی

11/9/1330- دامغان

استاد علی معلم  دامغانی

12/9/1318- اصفهان

دکتر علیرضا مرندی

12/9/1326- تهران

دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی

12/9/1309- تهران

دکتر علیرضا یلدا

16/9/1310- شیراز

استاد عبدالعلی دستغیب

18/9/1314- بندرانزلی

دکتر علی درویش زاده

18/9/1306- تهران

دکتر فتح الله مجتبایی

24/9/1328- کرمانشاه

دکتر مجتبی شمسی پور

UserName