• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1384/02/29
  • تاريخ :

The Elite

تاریخ و محل تولد

نام و نام خانوادگی

1/6/1311- زنجان

دکتر یوسف ثبوتی

1/6/1308- تهران

دکتر بدرالزمان قریب

1/6/1315- نجف اشرف

دکتر باقر آیت الله زاده شیرازی

2/6/1313- مسجد سلیمان

دکتر رضا نقشینه

4/6/1315- تهران

استاد مرتضی ممیز

4/6/1330- تهران

دکتر همایون هاشمی

6/6/1324- تهران

دکتر مرتضی سهرابی

10/6/1309- تبریز

دکتر کریم مجتهدی

UserName