• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1384/02/29
  • تاريخ :

The Elite

تاریخ و محل تولد

نام و نام خانوادگی

1/1/1293- اصفهان

دکترحسین میرشمس

1/1/1304- سبزوار

استاد حسین آقا ممتحنی (حمید سبزواری)

1/1/1306- یزد

دکترعلیمحمد کاردان

1/1/1312- تهران

دکتر پریرخ دادستان

1/1/1326- کازرون

شادروان نصرالله مردانی

1/1/1312- تبریز

دکتر سید محمد بلورچیان

2/1/1300- تهران

دکترابوالقاسم گرجی

5/1/1318- مشهد

استاد حسین زمرشیدی

5/1/1311- تهران

دکترمهدی بهادری نژاد

10/1/1295- کرمان

استاد علی اکبر صنعتی

14/1/1314- مشهد

استاد محمدرضا حکیمی

19/1/1319- تهران

شادروان دکتر استپان الکسانیان

19/1/1327- تهران

استاد عبدالصمد حاج صمدی

26/1/1309- اصفهان

استاد محمدعلی کشاورز

29/1/1327- رشت

دکتر سیروس شمیسا

UserName