• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1384/02/28
  • تاريخ :

·

پوریا روزبان-نام طرح یا اختراع : ( سیستم هوشمند کوچک وسبکِ هشدار دهنده برای ناشنوایان با نمایشگرLCD )

-شرکت کننده از شهر تهران

-وضعیت تحصیلی : دانشجوی رشته الکترونیک مقطع کارشناسی

-برگزیده جشنواره جوان خوارزمی(استانی)

-دارای گواهی نامه ثبت اختراع برای طرح ارائه شده

-حمایت کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

-وضعیت طرح: نمونه ساخته شده

صفحه اصلی

UserName