• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1384/02/28
  • تاريخ :

·

آرزو شیخ اکبری·همکار طرح: الهام شیخ حسینی

-نام طرح یا اختراع : ( تاثیر مایه پنیر خرگوش بر ترمیم زخم )

-شرکت کننده از شهر کرمان

-وضعیت تحصیلی :دانش آموز

-برگزیده جشنواره جوان خوارزمی (کشوری)

-دارای تأییدیه علمی از پژوهشکده کرمان و دارای استاد راهنما

-دارای گواهی نامه ثبت اختراع

-وضعیت طرح: نمونه آزمایشگاهی

صفحه اصلی

UserName