• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1384/02/28
  • تاريخ :

·

مانی مهاجان-نام طرح یا اختراع : ( اسپری حشره کش طبیعی ، بی اثر روی انسان)

-شرکت کننده از شهر تهران

-وضعیت تحصیلی :دیپلم

-برگزیده جشنواره جوان خوارزمی (استانی)

-دارای گواهی نامه ثبت اختراع برای طرح ارائه شده

-حمایت کننده: ارگان دولتی

-وضعیت طرح: نمونه آزمایشگاهی

صفحه اصلی

UserName