• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1384/02/28
  • تاريخ :

·

حسام ملکی-نام طرح یا اختراع : ( هواپیمای بالزن که مانند یک پرنده می پرد و  نیروی بالابرنده خود را از طریق بال  زدن به دست می آورد؛ دارای مصارف نظامی و نظارتی )

-شرکت کننده از شهر کرمان

-وضعیت تحصیلی :دانشجوی خلبانی شرکت ماهان ایر

-دارای تأییدیه علمیاز پژوهشکده کرمان و دارای استاد راهنما

-دارای گواهی نامه ثبت اختراع برای طرح ارائه شده

-وضعیت طرح: نمونه ساخته شده

صفحه اصلی

UserName