• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1384/02/28
  • تاريخ :

·اعظم شقاقی ورزقانی

-نام طرح یا اختراع :(روش بیولوژیکی جهت جلوگیری از آلودگی خطوط هوایی و هوا فضا از طریق اختلالات سیستم سوخت رسانی به هواپیما )

-شرکت کننده از شهر کرج

-وضعیت تحصیلی :دانش آموز

-دارای تأییدیه علمی از پژوهشکده کرمان و دارای استاد راهنما

-دارای گواهی نامه ثبت اختراع برای طرح ارائه شده

-حمایت کننده: سازمان آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران

-وضعیت طرح: نمونه آزمایشگاهی

صفحه اصلی

UserName