• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1384/02/28
  • تاريخ :

·مصطفی حیدری

-نام طرح یا اختراع : ( ماوس نابینایان – چراغ راهنمای گویا برای نابینایان )

-شرکت کننده از قائم شهر

-وضعیت تحصیلی :دانشجوی کارشناسی ارشد سراسری  در مازندران

-دارای تأییدیه علمی از دانشگاه فنی و مهندسی دانشگاه مازندران و دارای استاد راهنما

-دارای گواهی نامه ثبت اختراع برای طرح ارائه شده

-وضعیت طرح: نمونه ساخته شده

صفحه اصلی

UserName