• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1384/02/28
  • تاريخ :

·

رضا کهولی- نام طرح یا اختراع : ( روش جدید باروری ابرها با گازNo  به جای پودر نقره ؛ این روش از روش هایقبلی سریع تر و ارزانتر است و باعث تقویت زمین های کشاورزی می شود. )

-شرکت کننده از شهر تبریز

-وضعیت تحصیلی :دانش آموز

-دارای تأییدیه علمی از دانشگاه تبریز و دارای استاد راهنما

-دارای گواهی نامه ثبت اختراع برای طرح ارائه شده

وضعیت طرح: نمونه آزمایشگاهی

صفحه اصلی

UserName