• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1384/02/28
  • تاريخ :

·

کسری حقیقی-نام طرح یا اختراع : ( سیستم جدید موقعیت یابی موبایل متحرک ، به صورت طول و عرض جغرافیایی )

-شرکت کننده از شهر مشهد

-وضعیت تحصیلی: کارشناس مهندسی مخابرات (دانشگاه فردوسی مشهد)

-دارای تأییدیه علمی از شهرک علم و فناوری خراسان و دارای استاد راهنما

-دارای گواهی نامه ثبت اختراع برای طرح ارائه شده

-وضعیت طرح: نمونه ساخته شده

صفحه اصلی

UserName