• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1384/02/28
  • تاريخ :

·

پوراندخت جمشیدی-نام طرح یا اختراع : ( دستگاه همزمان ریز اتوماتیک مایعات )

-شرکت کننده از شهرتهران

-وضعیت تحصیلی:فوق لیسانس حقوق

-دارای گواهی نامه ثبت اختراع

-وضعیت طرح: نمونه آزمایشگاهی

صفحه اصلی

UserName