• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1384/02/28
  • تاريخ :

·

پیمان کریمی-نام طرح یا اختراع : ( ناخن گیر قابل استفاده برای افراد یکدست  )

-شرکت کننده از شهر ملایر

-وضعیت تحصیلی :دیپلم

-برگزیده جشنواره جوان خوارزمی (کشوری)

-دارای تأییدیه علمی از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی و دارای استاد راهنما

-دارای گواهی نامه ثبت اختراع برای طرح ارائه شده

-حمایت کننده وزارت آموزش و پرورش معاونت آموزشی

-وضعیت طرح: نمونه ساخته شده

صفحه اصلی

UserName