• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1384/02/28
  • تاريخ :

·

مصطفی قلی زاده-نام طرح یا اختراع : ( طراحی و ساخت دستگاه مغناطیسی کننده حلال ها «SMA» که امکان بررسی نتایج را به آسانی فراهم می کند)

-شرکت کننده از شهر سبزوار

-وضعیت تحصیلی :دکترای شیمی و عضو هیأت علمی

-دارای مقاله علمی جهانی

-دارای گواهی نامه ثبت اختراع برای طرح ارائه شده

-حمایت کننده: دانشگاه سبزوار

وضعیت: طرح مدل

صفحه اصلی

UserName