• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1384/02/28
  • تاريخ :

·

صدف علیرضائی-نام طرح یا اختراع :  ( سیستم هشدار دهنده زلزله برای وسایل نقلیه در حال حرکت )

-شرکت کننده از شهر تهران

-وضعیت تحصیلی :دانش آموز

-دارای استاد راهنما از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

-دارای گواهی نامه ثبت اختراع برای طرح ارائه شده

-وضعیت طرح:  نمونه آزمایشگاهی

صفحه اصلی

UserName