• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1384/02/28
  • تاريخ :

·

سجاد عبادی-نام طرح یا اختراع : ( جک و کمک فنر مغناطیسی )

-شرکت کننده از کشور فرانسه

-وضعیت تحصیلی :دانشجوی کارشناس ارشد روابط بین الملل

-دارنده مدال نقره جهانی تکنولوژی های جدید

-دارای گواهی نامه ثبت اختراع برای طرح ارائه شده

وضعیت طرح: نمونه آزمایشگاهی   

صفحه اصلی

UserName