• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1384/02/28
  • تاريخ :

·

وحید احمد زاده اقدم·همکار طرح: سینا نوروزی

-نام طرح یا اختراع : (گزارش دهنده اتوماتیک  سرقت اتومبیل ،سوانح رانندگی و سوانحی که برای کوهنوردان و دریانوردان و ...  پیش می آید )

-شرکت کننده از شهر مراغه

-وضعیت تحصیلی : دیپلم

-برگزیده جشنواره جوان خوارزمی(کشوری)

-دارای تأییدیه علمی از فرماندهی انتظامی مراغه - مدیریت راهنمایی و رانندگی   

-دارای گواهی نامه ثبت اختراع برای طرح ارائه شده

-وضعیت طرح: نمونه ساخته شده

صفحه اصلی

UserName