• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/02/18
  • تاريخ :

هنری دونان

هانری دونان روزهشتم ماه می 1828 در یك خانوادهی  معتقد پروتستان به دنیا آمد. خانوادهی  او در انجام امورخیریه فعال بودند. دونان دبیرستان را ناتمام گذاشت ودر بانكی در شهر ژنو مشغول به كار شد. در سال 1853 برای انجام مأموریتی به الجزایر اعزام گردید . در الجزایر ، تصمیم گرفت آسیایی را برای آرد كردن گندم ایجاد كند اما نتوانست موافقت مسئولین را جلب نماید ، مسافرتی هم به تونس داشت و پس از آن به ژنو بازگشت. او برای انجام امور بازرگانی ، خود را به ناپلئون سوم نزدیك ساخت ،  دراین هنگام دریافت كه  كه امپراطور فرمان جنگ نیروهای متحد فرانسوی – ساردن را در مقابل نیروهای اتریشی صادر كرده و آنها را به منطقه شمال ایتالیا گسیل داشته است. دونان سعی كرد امپراطور را از این كار منصرف كند اما موفق نشد . بنابراین تصمیم گرفت درپایان جنگ سولفرینو درلمباردی حضور یابد .

دونان پس بازگشت به ژنو " خاطرات نبرد سولفرنیو"  را نوشت كه این اقدام او منجر به تشكیل كمیتهی  امداد رسانی به مجروحان جنگی یا  International Committee for relief  to the wounded گردید این كمیته بعد ها به كمیتهی  صلیب سرخ یا ( ICRC)  International Committee of the Red Crossتغییر نام داد و دونان به سمت عضو ومنشی آن  ، انتخاب گردید.

كمیته اكنون در همه جا شناخته شده بود و سران دول، و پادشاهان اروپایی از آن حمایت می كردند، اما دونان وضع مادی بدی داشت و در سال 1867 ورشكسته شد . در آن زمان، وی حدود یك میلیون فرانك سویس بدهكار بود. در نتیجهی  رسوایی  از ورشكستگی، دو نان از سمت عضو و منشی كمیته استعفا داد و به پاریس رفت. در این شهر با نهایت فقر زندگی می كرد.

با این همه  پرنسس اوژنی ، همسر امپراطور ، وی را به كاخ ثویلری فراخواند و با او درمورد كنوانسیون ژنو و نیروهای رزمی دریایی گفتگو كرد ، پس از آن  دونان به عضویت افتخاری جامعه صلیب سرخ اتریش ، هلند ، سوئد ف پروس و اسپانیا  درآمد.

دونان در سال 1870، طی جنگ های فرانسه و پروس ، از زخمی های جنگ كه به پاریس منتقل شده بودند عیادت نمود . ابداع پلاك شناسایی سربازان( به طوری كه اموات پس از مرگ قابل شناسایی باشند) توسط دونان، مربوط به همین زمان است.

پس از اختتام جنگ ، دونان به لندن رفت  و در مورد حل مشكلات اسرای  جنگ فعالیتهای زیادی را انجام داد. تزار از فعالیتهای او استقبال كرد اما انگلستان به مخالفت با آن  پرداخت.

از دیگر فعالیتهای جالب توجهی كه دونان انجام داد می توان به برگزاری  كنگرهی   لغو كامل خرید و فروش بردگان و سیاهان اشاره كرد كه در تاریخ اول فوریه 1875 در لندن ، به ابتكار وی  برگزار شد. اما بار دیگر فقر و سرگردانی به سراغ وی آمد . او پای پیاده در آلزاس، آلمان و ایتالیا سفر كرد و درطول این سفرها  صرفاً با كمك های خیریه وبعضی دوستانش به زندگی ادامه می داد.

سرانجام بر اثر ابتلا به یك بیماری سخت ، در سال 1887 ، در دهكده ای به نام هایدون بستری شد و  همانجا پس از هشت سال ، یك روزنامه نگار محلی به نام  " ژرژ بامبرگر"  مقاله ای را به وی اختصاص داد . این مقاله درسراسر اروپا پخش شد و " دونان " یك شبه نردبان شهرت را درنوردید . هانری دونان به واسطه خدماتی كه انجام داده بود  جایزهی  صلح نوبل درسال 1901 را به خود اختصاص داد و سرانجام در30  اكتبر 1910 درگذشت .

UserName