• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1383/07/26
  • تاريخ :

آیین نامه سطح کاربری فعال

مدیریت گذشته گرا
تعریف :کاربر سطح فعال ، کاربری است که در فرم ثبت نام و یا در ویرایش مشخصات ثبت شده خود سطح کاربری خود را فعال انتخاب کند.

کاربر فعال ، در مقابل کاربران سطح استفاده کننده و میهمانان انجمن در تصمیم گیریهای انجمن مثل اجرای گردهماییها و برنامه های جنبی یک درجه بالاتر قرار دارد.


وظایف و تعهدات :کاربر فعال بایستی در زمینه تولید مطلب و ارایه کنفرانس و همینطور کمک به مدیران در اداره و اجرا حضور فعالی داشته باشد.

نظارت بر فعالیت این کاربران و تعیین کارنامه فعالیتشان بر عهده شورای مدیریت انجمن میباشد.

بدیهی است که در صورت عدم ارائه كارنامه مناسب ، كاربر از سطح فعال به سطح استفاده كننده نزولپیدا میکند. ( بعد از مدت 2 ماه كاربر مجددا اجازه انتخاب سطح كاربری فعال را پیدا میكند )

UserName