• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1236
 • يکشنبه 1383/7/26
 • تاريخ :

انجمن

آرم تبیان
تعریف :کاربر سطح استفاده کننده ، کاربری است که در فرم ثبت نام و یا در ویرایش مشخصات ثبت شده خود ، سطح کاربری خود را استفاده کننده انتخاب کند.

کاربر سطح استفاده کننده ، در انجمن مربوطه حق انتخاب و شرکت در انتخابات را دارد و همینطور در گردهماییهای خصوصی و بسته انجمن مربوطه میتواند شرکت کند.

فرم ثبت نام

UserName