• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1383/07/26
  • تاريخ :

انجمن

آرم تبیان
تعریف :کاربر سطح استفاده کننده ، کاربری است که در فرم ثبت نام و یا در ویرایش مشخصات ثبت شده خود ، سطح کاربری خود را استفاده کننده انتخاب کند.

کاربر سطح استفاده کننده ، در انجمن مربوطه حق انتخاب و شرکت در انتخابات را دارد و همینطور در گردهماییهای خصوصی و بسته انجمن مربوطه میتواند شرکت کند.

فرم ثبت نام

UserName