• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/08/01
  • تاريخ :


صفحه اصلی >Appearance< Windows

تنظیماتDirectDrawوDirect3D(ویندوز98/Me/2000/XP)

با استفاده از این تنظیمات می توانید برخی از پارامتر های ویدئوییDirect3D را تغییردهید.رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آنایجاد کنید.
یک مقدار DWORDجدید برای هر آیتم در لیست زیر ایجاد کنید و مقدار 1 را برا یفعال شدن و مقدار "0" را برا یغیر فعال شدن تنظیماتمزبور وارد نمائید.


DisableAGPSupport- Disable AGP support
DisableMMX- Disable MMX processor extensions
DisableWiderSurfaces- Disable Wider Surfaces support
DisableInactivate- Disable dual-head video card debugging
EnablePrintScreen- Enable Print Screen capture
ModeXOnly- Use Mode-X for older video cards
ShowFrameRate- Display the frame rate (if supported)
DisableNoSysLock- Disable long-duration locks on video memory
ForceNoSysLock- Force use of long-duration locks on video memory
EmulationOnly- Enable software emulation layer for older video cards


کلید  [HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Direct3D] را باز کرده و مقدارSoftwareOnly  را برابر "1" قرار دهید تا برنامه از این تنظیمات پیروی نماید.

برای اعمال تغییرات نیاز به راه اندازی مجدد  سیستم خواهید داشت.

Registry Settings
System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/DirectDraw]
Data Type: REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data: (0 or 1)


توجه : تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیمدر صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.

UserName