• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1382/02/15
  • تاريخ :

بدون شك خانواده مهمترین هسته اجتماع می باشد و به این علت از اهمیت ویژه ای برخوردار است . بنابراین كاركردهای مختلف آن نیز بایستی مد نظر قرار گیرد . طبیعتاً اولین گام در جهت تشكیل خانواده امر ازدواج می باشد و در واقع این مسئله آغاز تشكیل خانواده در جامعه است . لذا به منظور شناخت هر چه بیشتر به بیان مطالبی در این زمینه می پردازیم . سخن اول خود را از جایگاه زوجیت در عالم هستی و آغازین خانواده انسانی ، شروع می نمائیم .

خانواده ، حیثیت ملی

از آن هنگام كه خدا زن را از آسمان عشق نازل كرد و مرد را در زمین عقل مبعوث ، تا آن زمان كه مقدر شد راز حكمت آمیز اشتیاق بین این دو از پرده سكوت بیرون افتد تا هر دو بتوانند در جذبه زوجیت خواستار نیمه دیگر خود شوند و به سكون رسند ، پاسخ این جذبه در مدار انسانی ، یكسنت نبوی نامیده شد و در مدار سایر پدیده ها از كوچك تا بزرگ و از ذرات تا كرات یك سنت الهی نام گرفت سنتی كه در آن همه پدیده ها در حلقه زوجیت به هم الحاق یافتند و خدای مهربان در محضر تكوین با آیه كریمه« سبحان الذی خلق الازواج كلها » خطبه زوجیت آنها را خواند و البته مثل همه نیازها و پاسخ های دیگری كه وقتی به انسان می رسد عالیترین وجه خود را می یابد ،نكاح و زوجیت نیز در عرصه انسانی اهداف و مقاصد والای انسان را می یابد كه این موضوع درنخستین پیوند آسمانی مشهود است چنانكه در روایت است وقتی آدم و حوا این دو تواب تبعیدی در زمین قرار گرفتند به ناگاه آدم در خود حس غریبی یافت كه مثل صاعقه از وجودش عبور كرد و در قلبش جرقه زد ، بی فاصله لب به سخن گشود و گفت : پروردگارا در برابر خود كسی را می بینم كه از او انسی در خود احساس می كنم و خدایش می فرماید : آیا بودن در كنار او را می پسندی ؟ و آدم عرض می كند بله پروردگارا و خدایش می فرماید : او حواست او را از من بخواه ...

اگرچه در این فراز ، لطیفه دیگری علاوه بر میل زوجیت نهفته است و آن اینكهنیاز ، فقر است و اظهار نیاز ، فقر بالاتر از نیاز است را بر حوا نپسندید و نیاز او را در صدف صبر و انتظار ، مكنون خواست تا آدم با اظهار نیاز و خواستاری ، صدف صبر و عصمت حوا را دق الباب كند و به انتظار پاسخ اش بنشیند و این آغاز تشكیل خانواده در نخستین جامعه انسانی است .

خانواده ای كه با فخر در بارگاه  عرش ، تاج« كرمنا بنی آدم » را دریافت نمود تا در آن نسلی در امتداد خط كرامت بپروراند خانواده ای كه باید هم در آن جسم انسان تولد یابد و هم روح انسانی .

بی تردید تحقق همین موضوع ، بزرگترین و مهمترین كاركرد خانواده است در واقع خانواده تنهاترین مسیر شروع  برای تولد شخص انسان و بهترین محل برای تولد شخصیت انسانی است .

منبع : فصلنامه كتاب زنان شماره 13

نوشته : مهری سویزی
UserName