• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 2362
 • سه شنبه 1382/2/16
 • تاريخ :

خانواده حیثیت ملی ( 2 )

خانواده  مخزن خوبی برای فرهنگ هر كشوری است كه فروپاشاندن آن . به واقع غارت همه كشور و همه منابع انسانی آنست . لذا شناخت دقیق این نهاد مهم فرهنگی ـ تربیتی  می تواند ما را در به كار گیری  راههای مناسب تربیت یاری كند و به این ترتیب زمینه استحكام خانواده فراهم آید .

مطلب زیر در خصوص اهمیت  خانواده كه در شرایط امروز تحت تاثیر انواع آسیب ها  قرار گرفته است ، ‌می باشد  .

امروزه  در برابر هجوم جهانی گری  كه با هدف درنوردیدن همه مرزهای فرهنگی – تاریخی ملتها طراحی شده ، خانواده  مهمترین سنگری است كه هم می تواند تبدیل به فرصت شود و در برابر هجوم عالمانه ! استعمار فرهنگی بایستد  و هم می تواند تبدیل به تهدیدی شود و افكار و آراء مهاجمان را در محیط خانه در نوع نگرش و روش تربیتی اش  بكار بندد و حاصلش تربیت جوانانی باشدكه بی هویت و بی عزت ، مقلد و شیدای بیگانگان شوند .

خانواده مخزن خوبی برای فرهنگ هر كشوری است كه فرو پاشاندن آن ، ‌در واقع غارت همه كشور و همه منابع انسانی آن است . البته از این موضوع جامعه غرب مستثناء نیست كه خواسته و ناخواسته جامعه غربی و خانواده در غرب ، خود اولین  قربانگاه تئوریها و نظرگاههای اومانیستی ست . تامل در جمله آقای فرانسوا دوسینگلی رئیس مركز مطالعات خانواده در فرانسه به وضوح این  مطلب را نشان می دهد . او در مصاحبه ای با روزنامه لوموند فرانسه می گوید :  ما از بیست سال پیش كار خانواده را تمام شده اعلام كردیم دیگر برای تشكیل خانواده ازدواج یك امر حتمی نیست بلكه ازدواج یكی از راههای تشكیل خانواده است . لیبرالیسم كه دستگاه اجرایی كردن نظرگاههای اومانیستی ، در عرصه فرهنگ و سیاست و اقتصاد می باشد با طرح عملی  این شعار كه انسان همه چیز را می تواند در عرصه فكر و اندیشه انتخاب كند حتی مذهب را و همه چیز را می تواند در عرصه رفتار و عمل نشان دهد ، الا مذهب را ، به  یك استبداد پیچیده و پنهان نائل شده است كه در برابر خود هیچ اقلیتی را بر نمی تابد ، لذا نفی نفرات مذهبی و نظرات مذهب  در میان امواج تبلیغاتی  دمكراسی چنان  به آسانی صورت می گیرد كه جای حتی یك پرسش را هم نگذاشته ، و حاصل این نحوه اداره و استیلا در جهان آن می شودكه هیچگاه  انسان مثل امروز مقتدر و مسلط نبوده و هیچگاه  نیز انسانیت و عدالت و صلح مثل امروز غربت زده و غارت شده نبوده است .

جوانان غیر از آنكه در جای جای جوامع در معرض هجوم هنجار شده لیبرالیسم اخلاقی و آزادی هایی از نوع حیواناتند ،‌تنها مامن و پناهگاهشان كه خانواده است نیز خودگرفتار این بلیه ویرانگر  انسان عصر تكنولوژی شده است و عملاً سلامت و رشد معنوی جوانان ، كار بسیار دشوار و پرمانعی  گردیده است . تا جائیكه در آمریكا  كه مهد لیبرالیسم سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی است و همه عوامل در خدمت افسار گسیختگی انسان از لجام انسانیت است بیشترین صدمه بر جامعه جوانان وارد شده است و اگر به دقت به این مسئله نگاه كنیم متوجه می شویم كه ریشه همه این مسائل به خانواده بر می گردد . و به عنوان مهمترین عامل تعیین كننند در سرنوشت افراد محسوب می شود .

برگرفته از كتاب زنان

افشای سندی ویژه از سازمان سیا

افشای سندی ویژه از سازمان سیا

افشای سندی ویژه از سازمان سیا
چرخه معیوب احزاب در ایران

چرخه معیوب احزاب در ایران

چرخه معیوب احزاب در ایران
توصیه برجامی رژیم اسرائیل به ترامپ

توصیه برجامی رژیم اسرائیل به ترامپ

توصیه برجامی رژیم اسرائیل به ترامپ
اگر برجام هست چرا آمریکا تحریم ها را تمدید می کند؟

اگر برجام هست چرا آمریکا تحریم ها را...

اگر برجام هست چرا آمریکا تحریم ها را تمدید می کند؟
UserName