• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1382/02/16
  • تاريخ :

خانواده حیثیت ملی ( 2 )

خانواده  مخزن خوبی برای فرهنگ هر كشوری است كه فروپاشاندن آن . به واقع غارت همه كشور و همه منابع انسانی آنست . لذا شناخت دقیق این نهاد مهم فرهنگی ـ تربیتی  می تواند ما را در به كار گیری  راههای مناسب تربیت یاری كند و به این ترتیب زمینه استحكام خانواده فراهم آید .

مطلب زیر در خصوص اهمیت  خانواده كه در شرایط امروز تحت تاثیر انواع آسیب ها  قرار گرفته است ، ‌می باشد  .

امروزه  در برابر هجوم جهانی گری  كه با هدف درنوردیدن همه مرزهای فرهنگی – تاریخی ملتها طراحی شده ، خانواده  مهمترین سنگری است كه هم می تواند تبدیل به فرصت شود و در برابر هجوم عالمانه ! استعمار فرهنگی بایستد  و هم می تواند تبدیل به تهدیدی شود و افكار و آراء مهاجمان را در محیط خانه در نوع نگرش و روش تربیتی اش  بكار بندد و حاصلش تربیت جوانانی باشدكه بی هویت و بی عزت ، مقلد و شیدای بیگانگان شوند .

خانواده مخزن خوبی برای فرهنگ هر كشوری است كه فرو پاشاندن آن ، ‌در واقع غارت همه كشور و همه منابع انسانی آن است . البته از این موضوع جامعه غرب مستثناء نیست كه خواسته و ناخواسته جامعه غربی و خانواده در غرب ، خود اولین  قربانگاه تئوریها و نظرگاههای اومانیستی ست . تامل در جمله آقای فرانسوا دوسینگلی رئیس مركز مطالعات خانواده در فرانسه به وضوح این  مطلب را نشان می دهد . او در مصاحبه ای با روزنامه لوموند فرانسه می گوید :  ما از بیست سال پیش كار خانواده را تمام شده اعلام كردیم دیگر برای تشكیل خانواده ازدواج یك امر حتمی نیست بلكه ازدواج یكی از راههای تشكیل خانواده است . لیبرالیسم كه دستگاه اجرایی كردن نظرگاههای اومانیستی ، در عرصه فرهنگ و سیاست و اقتصاد می باشد با طرح عملی  این شعار كه انسان همه چیز را می تواند در عرصه فكر و اندیشه انتخاب كند حتی مذهب را و همه چیز را می تواند در عرصه رفتار و عمل نشان دهد ، الا مذهب را ، به  یك استبداد پیچیده و پنهان نائل شده است كه در برابر خود هیچ اقلیتی را بر نمی تابد ، لذا نفی نفرات مذهبی و نظرات مذهب  در میان امواج تبلیغاتی  دمكراسی چنان  به آسانی صورت می گیرد كه جای حتی یك پرسش را هم نگذاشته ، و حاصل این نحوه اداره و استیلا در جهان آن می شودكه هیچگاه  انسان مثل امروز مقتدر و مسلط نبوده و هیچگاه  نیز انسانیت و عدالت و صلح مثل امروز غربت زده و غارت شده نبوده است .

جوانان غیر از آنكه در جای جای جوامع در معرض هجوم هنجار شده لیبرالیسم اخلاقی و آزادی هایی از نوع حیواناتند ،‌تنها مامن و پناهگاهشان كه خانواده است نیز خودگرفتار این بلیه ویرانگر  انسان عصر تكنولوژی شده است و عملاً سلامت و رشد معنوی جوانان ، كار بسیار دشوار و پرمانعی  گردیده است . تا جائیكه در آمریكا  كه مهد لیبرالیسم سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی است و همه عوامل در خدمت افسار گسیختگی انسان از لجام انسانیت است بیشترین صدمه بر جامعه جوانان وارد شده است و اگر به دقت به این مسئله نگاه كنیم متوجه می شویم كه ریشه همه این مسائل به خانواده بر می گردد . و به عنوان مهمترین عامل تعیین كننند در سرنوشت افراد محسوب می شود .

برگرفته از كتاب زنان

UserName