• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/08/01
  • تاريخ :


صفحه اصلی  Menus and Effect<Appearance<windows

کنترل توابع حرکتی ویندوز


هر چند توابع حرکتی می تواند ویندوز را خوشایند کند ، اما ممکن است در صورت ضعیف بودن کارت گرافیک سبب کندی سیستم شود. تنظیمات فوق فعال شدن و یا غیر فعال شدن آن را کنترل می کند .

رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آنایجاد کنید.
یک مقدارString جدید با نام "" ایجاد کرده و برای غیر فعال کرزدن آن مقدار "0" و برای فعال کردن آن مقدار"1" را وارد نمائید .از رجیستری خارج شوید. برای اعمال تغییرات  ممکن است نیاز بهlog off ویندوز و یا راه اندازی مجدد سیستم داشته باشید.

Registry Settings
User Key: [HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop]
Value Name: MenuDropAlignment
Data Type: REG_SZ (String Value)
Value Data: (0 = left, 1 = right)


توجه: تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیمدر صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.

UserName