• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • شنبه 1382/02/13
  • تاريخ :

كیمیا معلم

 چون آینه باصفا معـلم

باشـد همـه كیـمیا معـلم

درج گـهر وفــا معــلم

سرچـشمه آب زندگانـى

همراز فرشتـه‏ها معـلم

خورشید سپهر مهربانى

هـم‏نغمـه اولیــاء معـلم

هم ‏رتبه عارفان واصل

درد همه را دوا معـلم

روح همه را بهینه صیقل

 با راز دل آشنـا معـلم

در پرورش بشر فداكار

جان پرور و غم‏زدا معلم

چون باد بهار و عطر گل‏ها

شب‏سوز و سحرگشا معلم

همچون نفس سپیده صبح

روشن‏گر و رهنما معلم

پیوسته چو آفتاب تابان

 داده به جهان صفا معلم

چون ناز نسیم و لطف باران

رفته ره انبیاء معلم

كرده به خدا ترا شناسا

خوش خوش به ره خدا معلم

چون خضر كشانده گمرهان را

 جان در تن سرد ما معلم

همچون دم عیسوى دمیده

شایسته هر ثنا معلم

بر وى همه آفرین كه باشد

به بهانه پاس‏داشت روز معلم

UserName