• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1382/12/26
  • تاريخ :

خیمه ى نوروز بر صحرا زدند


خیمه  ى نوروز بر صحرا زدند

چارطاق  لعل  بر  خضرا  زدند

لاله  را بنگر که گوئى عرشیان

کرسى   از  یاقوت  برمینا  زدند

کاردارانِ    بهار   از   زرد  گل

آل  زر  بر  رقعه(1) ى خارا زدند

از    حرم   طارم   نشینان  چمن

خرگه  گلریز  بر  صحرا  زدند

گوشه  هاى باغ از آب چشم ابر

خنده  ها  بر  چشمهاى  ما زدند

مطربان  با مرغ همدستان شدند

عندلیبان   پرده   ى   عنقا  زدند

در    هواى  مجلس  جمشید  عهد

غلغل   اندر   طارم  اعلى  زدند

باد  نوروزش  همایون  کاین ندا

قدسیان    در   عالم   بالا   زدند

طوطیان با طبع خواجو گاه نطق

طعنه   ها   بر  بلبل  گویا  زدند

خواجوى کرمانی

1- رقعه: مکتوب

UserName