• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1382/12/11
  • تاريخ :

ساقى عطشانعباس یعنى تا شهادت یكه تازى

عباس یعنى عشق یعنى پاكبازى

عباس یعنى با شهیدان همنوازى

عباس یعنى یك نیستان تكنوازى

عباس یعنى رنگ سرخ پرچم عشق

یعنى مسیر سبز پر پیچ و خم عشق

با عشق بودن تا جنون، یعنى ابو الفضل

خورشید در دریاى خون، یعنى ابوالفضل

جوشیدن بحر وفا، معناى عباس

لب تشنه رفتن تا خدا، معناى عباس

صد چاك رفتن تا حریم كبریائى

صد پاره گشتن در مسیر آشنائى

بى‏ دست‏ با شاه  شهیدان، دست دادن

بى ‏سر، به راه عشق و ایمان سرنهادن

بى ‏چشم، دیدن چهره رؤیائى یار

جارى شدن در دیده دریائى یار

بى ‏لب نهادن لب به جام باده عشق

بى‏ کام نوشیدن تمام باده عشق

این است مفهوم بلند نام عباس

در ساحل بى ‏ساحل آرام عباس

یك مشك آب عشق و دریائى طراوت

یك بارقه از حق و خورشیدى حرارت

وقتى كه از آب گوارا روزه مى‏كرد

دریاى تشنه آب را دریوزه مى‏كرد

وقتى كه اقیانوس را در مشك مى‏ریخت

از چشمه چشمان دریا اشك مى‏ریخت

در آرزوى نوش یك جرعه از آن لب

جان فرات تشنه آتش بود از تب

خون على عباس را تقریر مى‏كرد

آیات سرخ عشق را تفسیر مى‏كرد

وقتى ز فرط تشنگى آلاله مى‏سوخت

گلهاى زهرا از لهیب ناله مى‏سوخت مى‏سوخت

در چنگال شب باغ ستاره

مى‏سوخت جانش از تف داغ ستاره

آمد به سوى خیمه، اقیانوس بر دوش

آمد نداى خون حق را حلقه برگوش

عباس بود و لشگر شب در مقابل

عباس بود و مجمر خورشید در دل

رگبار تیر كینه بر عباس بارید

اختر ز ابر سینه بر عباس بارید

وقتى که قامت پیش خورشید آب مى‏كرد

طفل حزین عشق را سیراب مى‏كرد

وقتى ید پورعلى از دست مى‏رفت

تا خلوت ساقى كوثر مست مى‏رفت

وقتى كه چشمش تیر را خوناب مى‏كرد

روى عروس عشق را سیماب مى‏كرد

پایان او آغاز قاموس وفا بود

پایان او آغاز كار مصطفى بود

با گامهاى شور آهنگى دگر زد

بر چهره شب رنگ رخسار سحر زد

عباس یعنى یك نیستان تكنوازى

هفتاد و دو آهنگ حق را همنوازى

" خلیل شفیعى "


اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName