• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/02/11
  • تاريخ :

وصیت امام حسن

علیه السلام

این وصیتى است كه از امالى شیخ طوسی(ره) نقل شده كه به برادرش امام حسین علیه السلام فرمود:

"این است آنچه وصیت مى‏كند بدان حسن بن على به برادرش حسین بن على: وصیت مى‏كند كه گواهى دهد معبودى جز خداى یكتا نیست كه شریك ندارد ،پس پرستش مى‏كند او را بدان جهت كه شایستهیپرستش است ، شریكى در سلطنت ندارد و سرپرستى از خوارى براى او نیست و بهراستى كهاوهر چیز را آفریده واندازه ی آن را به خوبی مقدر ساخته و شایسته‏ترین معبود و سزاوارترین كسى است كه او را ستایش كنند ، هر كه ازاو فرمانبردارى كند راه رشد را یافته ، و هر كس كه نافرمانیشراكند به گمراهى و سرگشتگىمی افتد و هر كس به سوى او بازگرددهدایت گشته است.

من تو را سفارش مى‏كنم(اى حسین ) به بازماندگانم از خاندان و فرزندان و خانواده خودت كه از بدكارشان درگذرى و از نیكوكارشان بپذیرى ، و براى آنها جانشین و پدرى مهربان باشى، و دیگر آن كه مراکناررسول خدا دفننمایی كه من به او و خانه او شایسته ‏تر از دیگران هستم...

و اگر از این كار مانع شدند و جلوگیرى كردند ، من تو را به حق قرابت و نزدیكى كه خدا براى تو قرار داده و قرابتى كه با رسول خدا دارى سوگند مى‏دهم كه اجازه ندهى در این راه به خاطر من خون ریخته شود تا آنگاه كه رسول خدا(ص)را دیدار كنیم و شكایت‏خود به نزد او بریم ، و آنچه از این مردم پس از وى بر سر ما رفته ، به او گزارش كنیم ..."

این را فرمود و از دنیا رفت. درود خدا بر او باد .

و در روایت مفید (ره) این گونه است كه پس از جریان مسموم شدن خود فرمود:

(چون من از دنیا رفتم، چشم مرا بپوشان، مرا غسل ده و كفن نما ،سوى قبر جدم رسول خدا(ص) ببر تا دیدارى با او تازه كنم ، سپس به سوى قبر جده‏ام فاطمة بنت اسد رضى الله عنها ببر و در آنجا دفنم كن، و ‏بدان اى برادر كه مردم گماندارند شما مى‏خواهید مرا كنار رسول خدا(ص) به خاك بسپارید ، پس در این باره گرد آیند و از شما جلوگیرى كنند ، تو را به خدا سوگند دهم مبادابه خاطر من به اندازهی ذره ای خونریخته شود. ) (2)

پى‏نوشتها:

1) بحار الانوار، ج 44، صص 152-151.

2) ارشاد شیخ مفید، ج 2، ص 14.

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName