• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1080
 • چهارشنبه 1382/11/29
 • تاريخ :

دیدگاهها و مصاحبه ها

قانون، انتخابات، مجلس

انتخابات در كلام ریاست جمهوری

تاكید برحضورمردم‎ در پای‎‎‎ صندوقهای رای

پاسخ رئیس مجلس به دخالت پارلمان اروپا درمسائل مربوط  به انتخابات

انتخابات در كلام ریاست جمهوری

- مجلس شورای اسلامی مظهر جمهوریت نظام و از اساسی ترین پایه های مشروعیت آن است.


- مجلس شورای اسلامی مردمی ترین نهاد جمهوری اسلامی و برآیند خواسته ها و آمال ملت بزرگوار ایران است.
- مجلس شورای اسلامی بحق ركن مؤثر در وضع و تثبیت نظام جدید و مایه ثبات و آرامش و پیشرفت كشور و بازتاب دهندة اراده عمومی و عامل همگرایی سلیقه ها و مطالبات همه ملت و مظهر وحدت ملی و پشتیبان منافع ملی و ضامن ملی و ضامن امنیت ملی است .
- مهم ترین عنصر غیر قابل چشم پوشی در این راه (افزایش كار آمدی نظام)
نهادینه شدن مشاركت همراه با رقابت تمام شهر وندان در تمام امور است.
- پیش نیاز مشاركت توأم با رقابت سالم و پر نشاط عبارت است از تأمین امنیت ملی و آزادیهای قانونی و حرمت نهادن به انسانها.
- اقتدار دولت در گرو اقتدار مجلس است.
- مجلس مظهر مردم سالاری و تبلور حضور و حاكمیت ملت است.
- مردم ما با حضور یك پارچه و با شكوه، بزرگی خود را بار دیگر در این انتخابات نشان دهند.
- هر جه حضور مردم در عرصه بیشتر باشد این حضور، نماینده اراده ملی و سلیقه های متنوعی است كه در كشور وجود دارد.
- الهی بودن نظام منافاتی با مردمی بودن آن ندارد.
- حق تعیین سرنوشت را خدا به انسان داده است و این مسئله برتر از آن است كه ما آن را طبیعی و قراردادی بدانیم.
- گروه ها و مطبوعات عرصه انتخابات را سالم اداره كنند.
- هیچ زن و مردی نباید روز انتخابات در خانه بماند.
- نتیجه این انتخابات پیروزی شگفت انگیز ملت است.

تاكید برحضورمردم‎ در پای‎‎‎ صندوقهای رای

تهران‎ ـ رئیس‎‎ مجلس شورای‎ اسلامی‎ حضور مردم‎ پـای‎‎‎ صنـدوقهـای رای را مـانـور قــدرت‎ و وفاداری‎‎ به‎ بنیانگذار جمهوری اسلامی‎ ایران‎ دانست‎ .
به‎ گزارش‎ واحد مركزی‎‎ خبر, آقـای كـروبـی‎ امروز ( یكشنبه‎ ) در جمع‎ قشرهـای‎ مخـتلـف‎ مردم‎‎ شهر ری‎‎ تاكید كـرد: نـظام جـمهـوری اسلامی‎‎ ایران‎ براساس‎ اندیشه‎ امام‎ خمینـی ( ره‎‎‎ ) و قانون‎ اساسـی‎ تشـكیـل‎ شـده و همـه نهادهای‎ آن‎ مبتنی‎ بر آرا مردم‎ است‎.
وی‎‎ تصریح‎ كرد: انتخـابـات‎ مـجلـس‎ شـورای اسلامی‎ مهمترین‎ انتخابات‎‎ است زیرا مردم‎ در تشكیل‎ این‎ نهاد مردمی‎ نقش‎ مستقیم‎ دارند.
رئیس‎‎ مجلس شورای‎ اسلامی‎ همچنین‎ بـا اشـاره‎ به‎‎ نقش‎ حضرت‎ امام‎ خمـینـی‎ ( ره ) در شكـل‎ گیری‎ انقلاب‎ اسلامی‎ گفت‎: ایشان‎ معتقد بودند كه‎‎ نظام‎‎ جمهوری‎ اسلامی‎‎ باید متكی به مـردم و رای‎ آنان‎‎ باشد بنابراین مردم‎ بـا حضـور در پای‎‎‎ صندوقهای رای آزاد هستنـد بـه‎ هـر فرد و گرایشی‎ رای‎‎ دهند و این‎ حضـور بـرای نظام‎ جمهوری‎ اسلامی‎ ایران‎ ارزشمند است‎.

پاسخ رئیس مجلس به دخالت پارلمان اروپا درمسائل مربوط  به انتخابات

رئیس مجلس شورای اسلامی , نظام جمهوری اسلامی را متكی بر رای مردم دانست و گفت : نظام های انتخاباتی نیازمند احزاب , سلایق مختلف و رقابت هستند و با فقدان یكی از این امور , شور و نشاط از جامعه رخت برخواهد بست .


به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی آقای كروبی با تاكید بر اینكه « افراط و تفریط بزرگترین نقص هر جامعه است »

در خصوص غیرقانونی خواندن انتخابات اول اسفند در ایران از سوی كنگره آمریكا و پارلمان اتحادیه ی اروپا تصریح كرد : تعبیر غیرقانونی اصولا غلط است . یك روال قانونی انجام شده است.
آقای كروبی با رد دخالت بیگانگان در امور داخلی ما و دیگر كشورها تصریح كرد : پارلمان اتحادیه اروپا كار نادرستی كرده كه بیانیه صادر كرده است .
وی گفت : مردم باید انتخابات را درست و باشكوه برگزار كنند; مردم با حضور , حمایت ها و پشتیبانی شان می توانند جواب دندان شكنی به آنها بدهند.
رئیس مجلس تاكید كرد : ما حتی اگر نقد هم از یكدیگر داشته باشیم , داخل خودمان است و حلش می كنیم ; نمی خواهد هیچ كسی در بیرون اشك تمساح برای ما بریزد و دلسوزی كند.
وی افزود : ممكن است ما در میان خود نقد و پرخاش و اعتراض داشته باشیم , ولی صمیمانه كارمان را انجام می دهیم و از حقوق خود نیز دفاع می كنیم . آنها بروند در كشورهای خود و سایر جاها ببینند انتخابات چگونه برگزار می شود.

زمان ارائه اولین گزارش برجام

زمان ارائه اولین گزارش برجام

زمان ارائه اولین گزارش برجام
حق سکوت آمریکا لو رفت!

حق سکوت آمریکا لو رفت!

حق سکوت آمریکا لو رفت!
بدعت مضحک داعش

بدعت مضحک داعش

بدعت مضحک داعش
گزارش چیت چیان از قطعی برق در استان خوزستان به دولت

گزارش چیت چیان از قطعی برق در استان...

گزارش چیت چیان از قطعی برق در استان خوزستان به دولت
UserName