• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1391/02/10
  • تاريخ :

ارتباطات انسانی


 بسیاری از دردها و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه به دلیل بی توجهی به ارتباطات درست با دیگران و عدم آشنایی با زوایای این دانش نسبتا جدید، می باشد. در این کتاب سعی شده است که نگاهی درست بر این روابط ارائه شود و عوامل تسهیل کننده و بازدارنده ی آن را به تفسیر بیان کند.

ارتباطات انسانی

ارتباطات انسانی (جلد اول) / دکتر علی اکبر فرهنگی/ تهران: خدمات فرهنگی رسا، 1374./ چاپ هجدهم: 1390/ تیراژ: 2000/ قیمت: 6500 تومان

هدف اصلی کتاب ارتباطات انسانی بررسی روابط میان افراد و بیان راهبرد‌ها و روش‌هایی ست که می توانند به او در جهت تقویت رابطه‌اش با دیگران کمک کنند. آنچه که مسلم است این است که ایرانیان نسبت به روابط و مراودات خود با دیگران بسیار حساس‌تر هستند. آنها با وسواس به دنبال تجزیه و تحلیل روابط خود با سایرین‌اند.

بسیاری از دردها و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه به دلیل بی توجهی به ارتباطات درست با دیگران و عدم آشنایی با زوایای این دانش نسبتا جدید، می باشد. در این کتاب سعی شده است که نگاهی درست بر این روابط ارائه شود و عوامل تسهیل کننده و بازدارنده ی آن را به تفسیر بیان کند.

این کتاب متشکل از 9 فصل است که در هر کدام مفاهیم خاصی مطرح شده‌اند: در فصل اول، ماهیت اصلی ارتباطات تعریف می‌شود و مبدأ اصلی هر گونه ارتباط را شناخت خود فرد از خویشتنِ خویش بیان می‌کند. ارتباط با خود در برگیرنده‌ی حل تعارضات درونی است. این نوع از ارتباط از آنجایی که مبنایی برای ارتباط با دیگران است بسیار مهم و کلیدی است. در فصل دوم، به مدلهای ارتباطی و نقش آنها در شناخت فراگرد ارتباطات می پردازد. این مدلها برای درک حقیقی فرایند ارتباط بسیار مفیدند. در فصل سوم، به اینکه ارتباطات آموختنی است نه ذاتی پرداخته می شود. بحث الگوبرداری و تقلید یکی از مباحث جالب مطرح شده در این فصل است. ما عموما الگوی رفتاری خود را از کسانی دریافت می کنیم که در زندگی ما بیشترین اقتدار را دارا هستند.

 این کتاب قابل استفاده برای عموم است. هر کس که با دیگران سر و کار دارد و بر آن است تا ارتباطات خود را تنظیم کند می‌تواند از مطالب این کتاب بهره ها ببرد.امید است که با شناخت هر چه بیشتر نفس ارتباط در جهت تفهیم و تفاهم با سایرین پیش رویم و در نتیجه به اهداف و آرمان های خود دست یابیم.

در فصل چهارم، اثربخشی ارتباطات میان فردی مورد توجه قرار گرفته است. این اثربخشی دارای دو بعد است: اول، بعد عملگرایانه که متوجه رسیدن به اهداف و خواسته های اولیه ای که فرد را در جهت شکل دادن ارتباط قرار داده می باشد. دوم، خشنودی شخص از برقراری ارتباط با دیگران است. بحث گشودگی در ارتباط هم در همین فصل مطرح می شود. خود گشودگی و قرار دادن امکان دست یابی به احساس خود برای فرد مقابل تا حدی ضروری ست اما اگر بیش تر از حد متعارف شود ممکن است مخلّ ارتباط باشد. در فصل پنجم، مفهوم خودآگاهی و شناخت خود بیان می‌شود. در فصل ششم، مراحل شکل گیری و تضعیف ارتباط مطرح می‌شود. در فصل هفتم، بحث تفاهم در مرکز توجه قرار می‌گیرد. گوش دادن و همدلی دو اصل کلیدی برای ادامه یافتن ارتباط هستند. گوش دادن یا شنیدن مؤثر به مراتب از سخنوری دشوار‌‌تر است. همدلی توانایی ویژه‌ای ست که از طریق آن می‌توان به نگرش فرد مقابل پی برد و به موضوع از منظر او نگریست. در فصل هشتم، جاذبه ها و دافعه هایی که در ارتباط مهم هستند بیان می شود. در فصل نهم که فصل آخر کتاب است ارتباطات غیر کلامی مطرح می شود. ما از طریق طرز پوشش و شیوه ی راه رفتن خود نیز با دیگران ارتباط برقرار می کنیم. پیام های غیر کلامی می توانند در جهت تقویت پیام های کلامی ما باشند. اگر این چنین باشد طبیعتا قبول کردن آن برای گیرنده‌ی پیام نیز آسان‌تر می‌نماید.  

این کتاب قابل استفاده برای عموم است. هر کس که با دیگران سر و کار دارد و بر آن است تا ارتباطات خود را تنظیم کند می تواند از مطالب این کتاب بهره ها ببرد.امید است که با شناخت هر چه بیشتر نفس ارتباط در جهت تفهیم و تفاهم با سایرین پیش رویم و در نتیچه به اهداف و آرمان های خود دست یابیم.

مریم سمیعی

بخش کتاب و کتابخوانی تبیان

مسابقه ...

امتياز این سوال :
UserName