• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1382/11/19
  • تاريخ :

وحدت و امنیت ملی پشتوانه انقلابمنبع: پیام نوروزی مقام معظم رهبری در مورخه 1 / 1 / 1379

من‏گمان مى‏كنم بزرگترین شعار ما در سالى كه در پیش داریم میتواندوحدت ملى و امنیت ملى باشد، این براى ما دو شعار اساسى است‏وحدت ملى، همان چیزى است كه میتواند پشتوانه‏ى همه تلاشهاى‏دولتمردان و مسئولان و مبارزان و دلسوزان این كشور و این‏انقلاب باشد. بدون وحدت ملى، این كشور بزرگترین نیروى خودو مایه‏ى عظمت‏خودش رانخواهد داشت و مى‏بینیم كه كسانى تلاش‏میكنند این وحدت را خدشه‏دار كنند كه یقیانا آنها دوستان این‏ملت نیستند. وحدت ملى ، شعار اساسى و حیاتى براى كشورماست و مخاطب این شعار افراد خاصى نیستند همه هستند،آحاد مردم مسئولند، بخصوص مسئولان كشور، بیش از همه مسئولند،سیاستمداران و كسانى كه در صحنه‏ى سیاست‏حضور و فعالیت دارند،بسیار مسئولند. وحدت ملى براى همه‏ى ملت‏شعار بزرگى است ودیگر امنیت ملى است. اگر امنیت نباشد اقتصاد هم نیست، تلاش‏براى سازندگى و براى افتخار آفرینى هم نیست ناامنى بزرگترین‏خطرى است كه یك ملت را تهدید میكند. اگر به بعضى‏از ملتهاى دیگر نگاه كنید و ببینید كه در زیر آوار ناامنى چه‏مشكلاتى برایشان بوجود آمده و امنیتى كه ما در طول سالهاى گذشته‏داشتیم، چه فرصتهاى خوبى را در اختیار ملت ایران قرار داده‏است، آن وقت اهمیت امنیت ملى براى كشور و مردم ما آشكارخواهد شد.

امیدوارم همه‏ى مسئولان ، همه‏ى آحاد مردم ، همه‏ى شخصیتهاى‏اثرگذار بر روى ذهن و دل مردم و هدایت كننده‏ى عمل مردم،این دو شعار، امنیت ملى و وحدت ملى را پاس بدارند و نه‏فقط به صورت یك شعار زبانى، بلكه بصورت یك شعار عملى و بصورت‏یك حركت در راه این دو هدف بزرگ تلاش كنند.

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName