• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1382/11/19
  • تاريخ :

اهمیت وحدت و امنیت ملی



منبع:  بیانات مقام معظم رهبرى  در دیدار با اقشار مختلف مردم مورخه 11 /12 / 78

یكى از هدفهاى محافل و مراكز تصمیم‏گیرى استكبار در سرویسهاى‏جاسوسیشان، ایجاد ناامنى در این كشور است. البتهنمى‏گذارندنقشه‏هایشان افشا بشود وقتى نتیجه گرفتند، انسان مى‏فهمد همچنان كه درتابستان امسال ملاحظه شد كه دشمن چگونه درصدد آشوب و بحران‏سازى دركشور بوده است‏بعد مسئولان این را فهمیدند و برایشان مسلم شد! حالا هم‏یكى از نظامیان مسئول آمریكایى بعد از این انتخابات باشكوه و باعظمت، باز مى‏گوید كه در دو، سه ماه آینده در ایران بحران و ناامنى‏خواهد شد! معلوم مى‏شود كه چیزى در آستین دارند نقشه‏اى در سر دارندملت عزیز! بیدار و هوشیار باشید. البته این فرد مسئول نظامى‏آمریكایى پر حرفى و بى عقلى كرده كه این را با این بیان بروز داده‏است. سیاسیونشان نمى‏گویند و نمى‏گذارند معلوم بشود اما مشخص مى‏شود كه‏اینها نقشه‏اى دارند. امنیت این ملت، خارى در چشم آنهاست.

اكثریت‏بزرگى دراین كشور، جوانان ما هستند. جوانان در جاهاى دیگردنیا چه مى‏كنند؟ شما ببینید در كشورهاى اروپایى جوانان چه كارمى‏كنند. در آمریكا هرچند وقت‏یك بار خبر از ناامنیهاى داخل مجامع‏مدنى و مردم به گوش مى‏رسد روز روشن در مدرسه جوانان را مى‏كشند دررستوران آدم مى‏كشند در مجلس میهمانى آدم مى‏كشند! مى‏بینند كه در كشورما این خبرها نیست این جا امنیت و آرامش برقرار است اما نمى‏تواننداین را تحمل كنند! مى‏دانند كه ناامنى، پایه یك نظام را متزلزل مى‏كنددر آرزوى آن هستند یقینا هم برایش دارند طراحى مى‏كنند اما مردم‏باید هوشیار باشند.

البته دشمنان بدانند كه این ملت و مسئولان كشور، در مقابل بحران‏سازى وآشوب ساكت نمى‏نشینند. نظام اسلامى براى پاسدارى از امنیت مردم وامنیت این جوانان، با قدرت عمل خواهد كرد. گمان نكنند كه اجازه داده‏خواهد شد كه در داخل مردم بیایند و این جوانان بى‏گناه و فرزندان‏این مردم را در معرض تندباد ناامنى بگذارند و نظام اسلامى هم بایستدو تماشا كند مگر چنین چیزى ممكن است؟! اگر دشمنان خیال مى‏كنند كه باایجاد ناامنى و تشنج در این كشور خواهند توانست در اركان این نظام‏نفوذ كنند، بدانند این آرزو را به گور خواهند برد.

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName