• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 901
 • يکشنبه 1382/11/19
 • تاريخ :

محورهاىاساسى اصلاحاتمنبع:

بیانات مقام معظم رهبرى در جمع مردم استان اردبیل 3/5/79این دیدار صمیمى و پرشور را مغتنم مى شمارم و عرایضى را در دو، سه بخش به شما برادران و خواهران ع اگر مسؤ ولان كشور به پشتیبانى این مردم و به كمك این افكار عمومى بسیار مستعد و علاقه مند، یك مبارزه ى خستگى ناپذیر را با عوامل انحطاط و عقب ماندگى شروع كنند، هم موفق خواهند شد، هم مردم را به هدفهاى خودشان خواهند رساند، هم خدا را از خود راضى خواهند كرد و اصلاحات به معناى واقعى - به همان معنایى كه دشمنان ، آن را دوست ندارند؛ به آن معنایى كه رسانه هاى بیگانه ، از آن متنفر و بیزارند، اما دلهاى مؤ من و مسؤ ول به آن علاقه مند است - اتفاق خواهد افتاد. مسؤ ولان هم دلشان براى این مبارزه مى تپد؛ كسى گمان نكند كه مسؤ ولان بالاى كشور نمى خواهند این مبارزه ى طولانى و دشوار را یا شروع كنند، یا ادامه بدهند؛ نه ، همه مى خواهند.
آماج این مبارزه ، سه چیز است : یكى فقر است ، یكى فساد است و یكى تبعیض ! اگر با فقر و فساد و تبعیض در كشور، مبارزه شود، اصلاحات به معناى حقیقى ، اصلاحات انقلابى و اسلامى ، تحقق پیدا خواهد كرد. مشكلات ما از این سه پایه ى شوم و از این سه عنصر مخرب است . ناامنى هم كه داریم ، به خاطر همین است . بسیارى از ناامنى ، به خاطر فقر است و بسیارى به خاطر فساد است .
با فقر، باید مبارزه شود؛ هم با فقر شخصى افراد و با كمبود مناشى درآمد، انسانى كه امكان زندگى در حد نیاز و ضرورى را ندارد، همان چیزى است كه از قول پیامبر نقل شده است كه((كاد الفقر ان یكون كفرا))! فقر، انسان را به فساد، به خیانت و به بسیارى از راهها مى كشاند. البته انسانهاى مؤ من ، همیشه مقاومت مى كنند؛ این مجوزى نیست براى این كه افرادى بخواهند به این بهانه از مسیر صحیح ، منحرف بشوند، اما فقر، این خطر را دارد.
فقر عمومى هم موجب مى شود كه شهرى مثل اردبیل ، دچار كمبود فرهنگستان ، كمبود كتابخانه ، كمبود ورزشگاه ، كمبود سالنهاى فرهنگى باشد و جوانها از این جهت دچار فقر عمومى باشند.
اینها همه ، ناشى از فقر است . مبارزه با فقر، یعنى تلاش براى این كه ثروت ممكنى كه مى شود از منابع ملى استخراج گردد و به دست آید، اولا به شكل بهینه استخراج شود، و بعد به شكل بهینه مصرف بشود و اسراف نگردد. فساد، یعنى فساد اخلاقى ، فساد كارى ، عدم احساس وجدان در تقدیم خدمات عمومى ، عدم احساس مسؤ ولیت در مواجهه با افكار عمومى و با ذهنهاى مردم ؛ اینها شاخه ها و شعبه هاى فساد است . مسؤ ولان ، فرزانگان ، دلسوزان و كسانى كه با افكار عمومى ، مواجه هستند، نباید بگذارند كه دستهاى بدخواه بیاید و میكربهاى اختلاف را در فضاى ذهنى تزریق كند؛ چه فایده یى براى مردم دارد؟! چه كمكى به مردم است كه شعارهاى اختلاف آمیز و شعارهاى تفرقه انگیز در میان مردم رواج پیدا كند؟! نیاز واقعى مردم ، اینها نیست ؛ نیاز واقعى مردم چیز دیگرى است .
و مبارزه با تبعیض ؛ این عامل سوم است و پایه ى شوم بدبختى . یكى هم تبعیض است . تبعیض ، یعنى به جاى ملاحظه ى قابلیتها، به جاى ملاحظه ى استحقاق ، به جاى ملاحظه ى خدا و قانون ، ملاحظه ى رابطه ها بشود! نتیجه ، این بشود كه اگر به اهل یك روستا چند میلیون داده شود، زندگى یك روستا متحول مى گردد و آن روستا محروم نمى ماند؛ اما اشخاصى هم پیدا مى شوند كه میلیونها را صرف خواسته هاى حقیر و كوچك ، صرف یك میهمانى ، صرف یك كار تجملى ، صرف یك كار غیرضرورى - و احیانا مضر - بكنند!
باید هدف مبارزه ، اینها باشد؛ اصلاحات حقیقى در كشور، اینهاست . آن اصلاحاتى كه هر كسى در كشور - بخصوص در كشورى مثل كشور ما كه مردم مؤ منند و پایبند به اصول و مبانى اعتقادى و اخلاقى هستند - دنبال آن است ، هر كسى جلو بیفتد و خود را آماده ى تحمل مشكلات آن بكند، مردم دنبال او خواهند بود و به او كمك خواهند كرد؛ هر دولتى ، هر مسؤ ول دولتى ، هر انسان روشن بینى ، هر عالم دینى و هر فرزانه یى ، اگر این جور اصلاحات را، مبارزه با فقر و فساد را دنبال كند، مردم یارى خواهند كرد.
اینها كارهاى پیچیده یى است ؛ كارهاى ساده یى نیست ؛ اما كارهایى است كه دستگاههاى بزرگ كشورى مى توانند دنبال آن بروند و هدف خودشان قرار بدهند. باید مطالبات انسانهاى دلسوز و مسؤ ول ، اینها باشد. اگر اینها شد، آن وقت بسیارى از مشكلات ، حل خواهد شد و بسیارى از گرفتاریها و گرهها باز خواهد شد.
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
فیضی از شاگرد به استاد

فیضی از شاگرد به استاد

فیضی از شاگرد به استاد
گپ و گفتی با بهلول زمان

گپ و گفتی با بهلول زمان

گپ و گفتی با بهلول زمان
امان از تخم مرغ نیم پزها!

امان از تخم مرغ نیم پزها!

امان از تخم مرغ نیم پزها!
آب دادن اسب در حال نماز

آب دادن اسب در حال نماز

آب دادن اسب در حال نماز
UserName