• تعداد بازديد :
 • سه شنبه 1391/01/29
 • تاريخ :

پرتره اقوام ایرانی


تنوع قومیتی همواره با جغرافیای ایران پیوند خورده است. سرزمین ایران در مقوله تنوع زبانی و قومی در جهان، در رتبه شانزدهم قرار دارد. در ایران اگرچه فارسی زبانان با بیش از شصت درصد جمعیت، اکثریت را تشکیل می‌دهند، ولی وجود شش قومیت عمده در درون این واحد ملی و تأثیرات گسترده آن‌ها به وسیله تحولات تاریخی، یک واقعیت مشهود است.


 

 • پرتره اقوام ايراني
  پرتره اقوام ايراني
 • پرتره اقوام ايراني
  پرتره اقوام ايراني
 • پرتره اقوام ايراني
  پرتره اقوام ايراني
 • پرتره اقوام ايراني
  پرتره اقوام ايراني
 • پرتره اقوام ايراني
  پرتره اقوام ايراني
 • پرتره اقوام ايراني
  پرتره اقوام ايراني
 • پرتره اقوام ايراني
  پرتره اقوام ايراني
 • پرتره اقوام ايراني
  پرتره اقوام ايراني
 • پرتره اقوام ايراني
  پرتره اقوام ايراني
 • پرتره اقوام ايراني
  پرتره اقوام ايراني
 • پرتره اقوام ايراني
  پرتره اقوام ايراني
 • پرتره اقوام ايراني
  پرتره اقوام ايراني
 • پرتره اقوام ايراني
  پرتره اقوام ايراني
 • پرتره اقوام ايراني
  پرتره اقوام ايراني
 • پرتره اقوام ايراني
  پرتره اقوام ايراني
 • پرتره اقوام ايراني
  پرتره اقوام ايراني
 • پرتره اقوام ايراني
  پرتره اقوام ايراني
 • پرتره اقوام ايراني
  پرتره اقوام ايراني
 • پرتره اقوام ايراني
  پرتره اقوام ايراني
 • پرتره اقوام ايراني
  پرتره اقوام ايراني

باشگاه كاربران تبیان - ارسالی از: hamidreza1404

UserName